HOME >> O nama >>

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Centar za Antiterorizam i Svetski Mir" je nevladina organizacija čije se aktivnosti baziraju na učešćima na     međunarodnim konferencijama SAD-a, Izraela i Nemačke.

"Centar za Antiterorizam i Svetski Mir" će sarađivati sa svim ljudima i predstavnicima institucija "dobre volje",     čiji je cilj i zadatak zaštita prava na život pojedinaca i nacija, a bez nasilja i projektovanog kriminala, koji se u     ime političkih, nacionalnih ili religioznih motiva čine nad narodima i državama.

Naš konačni cilj : Pobeda nad opštim svetskim zlom - terorizmom.

   Direktor - Vojislav Milošević

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Diplomirao na Fakultetu političkih nauka 1980. u Beogradu.
  Tema postdiplomskih studija je bila: "Islamski fundamentalizam kao forma političkog organizovanja".
  Učestvovao na konferencijama UNESCO-a i UNCTAD-a 1980. i 1981. u svojstvu savetnika.
  Novinar TANJUG-a 1983. godine.
  Savetnik u Protokolu Saveznog parlamenta od decembra 1983. do juna 1999. godine.
  Učesnik i govornik na Konferenciji balkanskih država posvećenoj miru na Balkanu septembra 1993. u Florini, Grčka.
  Na lokalnim izborima novembra 1996. kandidat Koalicije "Zajedno" i učesnik protesta, zbog krađe glasova, tokom naredna  tri meseca.
  Tokom posete spec. izaslanika Gen. sekretara UN-a Elizabet Ren 4. juna 1997. član delegacije Demokratske opozicije na razgovorima.
  Tokom rada u Saveznom parlamentu organizovao i vodio državničke posete: Fransoa Miterana, Helmuta Kola, Indire Gandi, Radživa Gandija,
Peresa de Kueljara, premijera Japana Nakasonea, Franca Jozefa Štrausa, Roberta Mugabea, Mihaila Gorbačova..
  Organizovao i vodio posete parlamentarnih delegacija Kongresa SAD, ruske Dume, parlamenta Kanade, parlamenta Grčke, NATO delegaciju,
 delegaciju EU, britanskog parlamenta, delegaciju Bundestaga, parlamenta Meksika ... tokom kojih je zvanično posećivano Kosovo i Metohija.
  Autor velikog broja članaka u dnevnim listovima i nedeljnicima na temu međunarodnih odnosa:
  - "Tražeći živu metu" - 1995.
- "Sa Islamom u 21. vek" - 1996.
- "Izrael, ime koje znači zemlju i narod" - 1996.
- Feljton "U ime Alaha" (Novosti) - septembar 2001. posle napada Al Qaide na SAD
  U više navrata gostovao na TV "Glas Amerike" u Vašingtonu na temu strateških pozicija Srbije i lobiranja.
  U svojstvu Direktora Centra za antiterorizam učesnik i govornik na konferencijama:
  - 3. međunarodna konferencija "Postmoderni terorizam - trendovi, scenarija i buduće pretnje" septembar 2003. Herzliya, Izrael
  - 4. međunarodna konferencija "Globalni uticaj terorizma" septembar 2004. Herzliya, Izrael MARŠAL CENTAR "NATO i EU strategija u borbi protiv        terorizma" 18-21. juli 2005. Garmiš-PartenKirhen, Nemačka
  - 6. međunarodna konferencija "Globalna pretnja terorizma" septembar 2006. Herzliya, Izrael.
   
  Napisao knjigu "Balkanski čvor" 1999. godine.
   
  Od stranih jezika tečno govori engleski, a služi se španskim i ruskim.
ČLANOVI BORDA DIREKTORA
Andrija Savić
Profesor Savić je rođen 1947. godine. Diplomirao je na Fakultetu Političkih Nauka Univerziteta u Beogradu, sa magistarskom tezom iz polja komunikacija i mas-media. Svoju doktorsku tezu je odbranio na Fakultetu za Bezbednost, Univerziteta u Skoplju, Republika Makedonija.

Radno iskustvo je sticao u Ministartsvu Unutrašnjih Poslova od 1972-1987. godine, potom je radio u Institutu za Bezbednost, a naučnim i istraživačkim radom se bavio u nekadašnjem Saveznom Ministarstvu Unutrašnjih Poslova države SFRJ.

Obavljao je dužnost poslednjeg šefa Resora Državne Bezbednosti (RDB), a potom je bio prvi Direktor Bezbedonosno-informativne Agencije (BIA) u sastavu Vlade Republike Srbije kojom je predsedavao kao premijer Zoran Đinđić.

Istovremeno, G-din Savić je bio član Saveta za Nacionalnu Bezbednost vlade Republike Srbije. Za vreme njegovog mandata, Resor Državne Bezbednosti je transformisan u Bezbedosno Informativnu Agenciju.

 

Branko Krga
G-din Branko Krga je rođen 1945. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu.

Takođe je diplomirao na Akademiji Kopnenih snaga 1967. godine, a pohađao je i završio i druge visoke vojne škole.

Obavljao je nekoliko komandnih dužnosti u Štabu Vojske, i bio na diplomatskoj službi u Pragu i Moskvi.

Važne dužnosti koje je G-din Krga obavljao su: Šef Vojne Obaveštajne Službe i zamenik Načelnika General štaba. Od sredine 2002. godine obavljao je dužnost Načelnika General -štaba vojske Srbije i Crne Gore.

G-din Branko Krga, General-pukovnik
(u penziji)

General Satish Nambiar
General-pukovnik Satiš Nambiar je svoje vojno obrazovanje sticao u gradovima Pune i Bombai. Aktivnu vojnu službu je počinjao u severo-zapadnim i severo-istočnim delovima Indije. General-štabni koledž je završio u Australiji, i kao general-štabni oficir je služio u General-štabu i bio u funkciji Generalnog Direktoravojnih operacija u Glavnom Štabu Armije. Kasnije je predvodio dve delegacije Ministarstva Odbrane u razgovorima sa predstavnicima Pakistana, i to Aprila 1991. u Nju Delhiju i Sept. 1991. u Islamabadu. Imenovan je od strane Vlade Indije za orvoga komandanta i Šefa Misije snaga UN u bivšoj Jugoslaviji, u početku u svojstvu Pomoćnika Generalnog Sekretara UN, a potom u rangu Pod-sekretara UN u periodu od Marta 1992. - Marta 1993.

Aktivnu službu je završio u svojstvu Zamenika Načelnika Glavnog Štaba armije Indije.
4. Novembra 2003. god. General Nambiar je imenovan od strane Generalnog Sekretara UN da predsedava Visokim Panelom koje su sačinjavale 16 članica država UN sa ciljem razgovora o međunarodnom miru i bezbednosti, i iznalaženjem načina jačanja kolektivne bezbednosti u 21. veku...

General Satish Nambiar, Direktor,
Ujedinjeni Servis Institucija Indije

Biografija >>>
General Satish Nambiar o terorizmu
PREUZMITE VIDEO KLIP ( 2,3 mb ) >>
Lični podaci:

Prezime, očevo ime i ime: Grujić Pavla Radomir
Datum rođenja: 25 08 1950. godine

Završene škole:

Gimnazija
Mornarička vojna akademija - pomorski smer
Komandno - štabna akademija Ratne mornarice
Škola nacionalne odbrane

Radomir Grujić, vice admiral

Značajnije dužnosti:

Komandant broda
Komandant odreda
Komandant diviziona
Komandant brigade
Komandant flote Ratne mornarice
Komandant Ratne mornarice
Načelnik Škole nacionalne odbrane
Zamenik načelnika Generalštaba za Ratnu mornaricu
Savetnik Načelnika Generalštaba

Profesionalno iskustvo:

- Operativna, organizaciona i analitička stručnost u vezi vojne problematike zemlje u svim aspektima i na svim nivoima.
- Temeljito poznavanje međunarodnog političkog i vojnog položaja zemlje - analitika i predviđanja
- Iskustvo u vojno-diplomatskim poslovima.

 

PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA