S.A.D. sagledava pitanja antiterorizma kako u regionalnom tako i u bilateralnom kontekstu jer ima elemenata saradnje izmedju različitih učesnika, a i javljaju se pitanja obuke i opreme koja se nekada bolje rešavaju na lokalnom nivou.

Da započnem ovu diskusiju, a i iz poštovanja prema domaćinu, želeo bih da kažem koju reč o kontekstu u kom mi radimo na pitanjima antiterorizma ovde u Beogradu i sa našim srpskim partnerima.

Kao što znate, mi trenutno proslavljamo 125 godina odnosa izmedju S.A.D. i Srbije.Najvećim delom tog vremena radili smo kao prijatelji i saveznici.

Naravno da nje tajna da se naš odnos sada suočava sa nekim izazovima po pitanju situacije na Kosovu. Ali samo to pitanje ne može da izbriše stodvadesetpetogodišnju saradnju i zajedničke ciljeve , posebno kada je u pitanju bezbedonosni front.

Zaista, važno je napomenuti da smo mi, čak i kada postoje razlike u gledištu po pitanju Kosova, naporno radili zajedno kako bismo izgradili još snažniji odnos po pitanju bezbednosti sa posebnim koracima u poslednje tri godine.

Ovo neprekidno partnerstvo je ono što mi vidimo kao model za naše odnose u budućnosti na svim poljima. Posebno će tako biti u ovom bezbedonosnom sektoru.

A, kažem bezbedonosni sektor, zato što mi pitanja antiterorizma vidimo kao deo šireg bezbedonosnog dijaloga, kako bilateralno sa Srbijom, tako i uopštenije u regionu.

Regionalno, mi ubrajamo Srbiju u naše partnere razvijajući broj zajedničkih bezbedonosnih inicijativa. Najveći projekat ovde je, naravno, Partnerstvo za mir.

Upravo smo poželeli dobrodošlicu Srbiji kada su u pitanju partnerske države i očekujemo velike stvari od ovog učesništva u okvirima razmene informacija i iskustva, zajedničke obuke i razvoja interoperativnosti izmedju regionalnih bezbedonosnih sila.

Na sličan način radimo sa Srbijom i sa ostalim prijateljima u regionu na razvoju Porasta bezbedonosne inicijative što obezbedjuje slične prilike za obuku i razmenu informacija carini, imigraciji, policiji, vojsci i drugim zvaničnicima.

U prilog ovome, vojska S.A.D-a već nekoliko godina do sada nudi, kroz Zajedničke kontakt programe obuke Marshall centra, profesionalcima u oblasti bezbednosti iz cele regije šansu da se okupe na jednom mestu, da razmenjuju medjusbna iskustva i da razgovaraju o opštim pretnjama i problemima.

Radili smo naporno tokom protekle tri godine da bismo bili sigurni da Srbija može da iskoristi ove programe i naši srpski patneri su bili podjednako aktivni u istraživanju ovih mogućnosti.

Imamo slične programe na bilateralnom nivou, bilo da govorimo o Državnom partnerskom programu uparenom sa Nacionalnim obezbedjenjem iz Ohaja koji odgovaraju sličnim programima iz Srbije, ili o našem Programu kontrole izvoza i Programu bezbednosti na granici koji obezbedjuju ekstenzivnu obuku i opremu za srpsku policiju, carinu, kontrolu oružja i druge zvaničnike, ili čak o našem ICITAP programu kroz odsek za pravosudje koji obučava osoblje iz srpskog zakonodavstva pored FBI i drugih američkih i evropskih službenika u zakonodavstvu.

Svi ovi programi su dizajnirani da poboljšaju sposobnost srpskog osoblja u obezbedjenju  kako bi obavljali svoj posao i saradjivali sa svojim susedima i PfP partnerima.

I virtuelno svi ovi programi uključuju elemente koji su kritični kada je antiterorizam u pitanju – od granične kontrole preko zabrane nelegalne robe, novca i ljudi do mehanizama za razmenu informacija.

Kroz ove programe mi izgradjujemo kapacitet – da bi se izgradila mreža interoperativnih regionalnih bezbedonosnih snaga dobrom, otvorenom komunikacijom, koje mogu da rade zajedno kako bi se zaustavilo širenje terorizma. Ovo je, naravno, podržano i drugim naporima van vojnog i zakonodavnog sektora koji, na primer, blokiraju teroristima izvore i pristup finansijama. Kako se kapacitet dostigne, moći  ćemo da proširujemo i pravimo nove programe koji će uključivati nove pretnje 21. veka – pretnje informacionoj i komunikacionoj infrastrukturi.

Sigurni smo da će Srbija nastaviti da bude važan deo ovih programa i mi ćemo nastaviti da radimo pored njih. S.A.D. obećava da će raditi onom brzinom kojom Srbija izabere da saradjuje u sektoru bezbednosti.

Zahvaljujem.