Preuzmite časopis u
PDF formatu ( 3,2 mb)

ISLAMSKA PRETNJA I OLIMPIJSKE IGRE 2004.

S A D R Ž A J:

Vojislav Milošević Direktor  "Centra za Anti-Terorizam i Svetski Mir" : TERORIZAM - "CRNA RUPA" XXI VEKA

Vojislav Milošević & Tomislav Kresović : ISLAMSKI FUNDAMENTALIZAM I TERORIZAM NA BALKANU

Tomislav Kresović: MAFIJA I TERORISTI NA ISTOM ZADATKU

dr Dragoljub Tatomirović : ALBANSKI TERORIZAM - LOGISTIČKA PODRŠKA I MERE ZA ELIMINISANJE

Prof. dr Hafael Izraeli : MARŠ ISLAMA 

Recenzent -
Tomislav Kresović

Lektor -
Milka Milošević

Tehnički urednik - Aleksandar Petković

Korice -
Ratomir Kutlešić

Beograd 1999. godine
TERORIZAM - "CRNA RUPA" XXI VEKA

Teroristički akt mreže Al Qaide 11. septembra 2001. godine na SAD otvorio je globalni rat terorizma i doktrine antiterorizma u zašiti svetskog mira. Poruke 11. septembra ravne su istorijskim vrednostima borbe čovečanstva protiv nosioca zla u dva svatska rata, ili straha od nuklearnog rata tokom perioda "hladnog rata" koji je pretio čovečanstvu. Terorizam je postao opšta pretnja bez obzira na veličinu države, snagu nacije, jačinu ekonomije i vojnog potencijala i razvoja demokratije i ljudskih sloboda. Terorizam se nekonvencionalnim sredstvima bori protiv "velikih" i "malih", a pre svega mu je izazov u liderima sveske moći poput SAD i njenih političkih, ekonomskih i vojnih saveznika.

 

HOME >> Istraživanje i publikacije 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 Balkanski čvor

- Balkan od realpolitike do kvazipolitike

Pred čitalačkom publikom je knjiga "Balkanski čvor" novinara, analitičara međunarodnih odnosa i eksperta za međunarodne komunikacije Vojislava Miloševića. Reč je o zborniku izabranih političkih eseja, analiza i intervjua koje je autor pisao od 1993. do l998. godine. Vojislav Milošević se međunarodnim odnosima, diplomatskim komunikacijama - protokolom, bavi više od petnaest godina, bivajući akter niza visokih državnih i međunarodnih poseta koje su se dešavale u prethodnoj Jugoslaviji, a bio je i u žiži događaja nakon nastanka SRJ 1992. godine. Milošević je svedok političkih odnosa u bivšoj SFRJ, tačnije u Skupštini SFRJ, gde su se vodile "velike bitke" republičkih nomenklatura koje su pripremile teren za "krvavi" rasplet, tačnije zaplet jugoslovenske i balkanske drame.

Vojislav Milošević je kao posmatrač i analitičar diplomatskih odnosa prema SFRJ i SRJ i komunikacija prema međunarodnoj zajednici, vredan "izvor" za istraživače jugoslovenske i balkanske krize. U svom profesionalnom radu je u svim formama delovanja bio u statusu savetnika, što podrazumeva analitički duh, staloženost i pragmatičnost. Biti nečiji savetnik znači znati ili predvideti pre onih koji donose ili kreiraju odluke.
Autor knjige "Balkanski čvor" Vojislav Milošević je kroz sam naslov knjige dimenzionirao problem i čitaocu fokusirao energiju bitnu za razumevanje procesa. Autor ove refleksivne knjige sa malim "studijama slučaja", u analizi "Balkanskog čvora", na uvid javnosti, prevashodno stručnoj, ali i onoj politički radoznaloj, daje matrični model za prilaz problematici.

U centru su dešavanja na Balkanu, nakon raspada SFRJ, građanskih ratova u Hrvatskoj i BiH i opasnog zaoštravanja oko Kosova i Metohije. Analitičkom metodom sa anticipacijama događaja, autor je precizno skicirao mapu političkih sukoba sa međunarodnom dimenzijom na Balkanu.

Prognoze i preporuke autora Vojislava Miloševića bile su u okvirima "preventivne" diplomatije i državne politike, pragmatski poređane po dinamici i državno-nacionalnoj prevenciji. Pošto objavljeni tekstovi imaju svoje datume pisanja i objavljivanja, oni su kao takvi posebna vrednost, jer se u njima uočava zrelost i hrabrost autora da bez predrasuda govori o realpolitici zasnovanoj na interesima i strategiji. Problemi geopolitičkog i međunarodnog značaja u BiH, Albaniji, Makedoniji i pre svega na Ko-sovu i Metohiji, od strane autora su precizno "snimljeni".

Pored utemeljene analize odnosa na Balkanu, autor čitaocima daje na uvid i forme međunarodne moći koje pored globalne svetske politike utiču i na balkanska dešavanja. Prevashodno se misli na ekspanzionističku ulogu Nemačke u Evropi, Rusiji i Bliskom i Srednjem istoku, uticaju Trilateralne komisije (svetske vlade) na svetski pa i "balkanski globalizam", posebno na perfidno penetriranje centara moći u okviru svetskih globalnih interesa u Rusiji, koja je podeljena jakim uticajima Bilderberške grupe masonske organizacije "Magisterijum" Soros fonda.


NOVOSTI - FELJTON - 2001 god. "SAMOUBICE ZA SVETU STVAR" - Piše : Vojislav Milošević

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 
1.KURAN SA DINAMITOM

NOVOSTI 21.11.2001 god.
2. PO NAREDBI PROROKA

NOVOSTI 22.11.2001 god.
3. POSEJATI ŠTO VEĆI STRAH

NOVOSTI 23.11.2001 god.
4. TVOJA VERA JE TVOJE ORUŽJE

NOVOSTI 24.11.2001 god.
5. MASKE MORAJU PASTI

NOVOSTI 25.11.2001 god.
VIDEO - STUDO B - INTERVJU - Gost - Vojislav Milošević - Autor i Urednik - Milorad Roganović - PREUZMITE VIDEO KLIP ( 92 mb ) >>>